POSTPRODUKCJA

Fotografia komercyjna w dzisiejszych czasach bardzo silnie powiązana jest z cyforwym przetwarzaniem obrazu. Staranne i przemyślane przygotowanie planu zdjęciowego choć jest podstawą dobrych fotografii już nie wystarcza, by osiągnąć zamierzone efekty, dlatego też już na etapie planowania zostaje określone jakie elementy obrazu zostaną poddane edycji oraz stopień ingerencji prac edytorskich.